สินค้า บริษัท ทริปเปิ้ล เอ triple A AAA company product

VCD AAA คมถวิล เขย ธกส แม่เฒ่าก่อส่อ
VCD AAA คมถวิล พ่อม่ายฆ่าลูก
VCD AAA คมถวิล พระเจ้าองค์ใหญ่ 5 พระองค์

VCD AAA บานเย็น ผู้ฮักได้กินหนัง ผู้ซังได้กินดูก
VCD AAA บานเย็น ศรีวงษา - มหาแดงคนลืมตัว

VCD AAA สมพรน้อย วิญญาณพ่อ

VCD ทองแปน พันบุปผา ข้าวเม็ดใหญ่
VCD ทองแปน พันบุปผา เขยขี้เหล้า แม่ฒ่าขี้จ่ม
VCD ทองแปน พันบุปผา เขยขี้เหล้า แม่เฒ่าขี้จ่ม
VCD ทองแปน พันบุปผา เขาพระวิหาร
VCD ทองแปน พันบุปผา คนเกิดคนตาย ภาค 1
VCD ทองแปน พันบุปผา คนเกิดคนตาย ภาค 2
VCD ทองแปน พันบุปผา ความจริง 3 หญิงที่โลกลือ
VCD ทองแปน พันบุปผา คาดทุกข์บ่ห่อนมี
VCD ทองแปน พันบุปผา คู่มันส์หมากกระจาย 1
VCD ทองแปน พันบุปผา คู่มันส์หมากกระจาย 2
VCD ทองแปน พันบุปผา คู่ฮิตคู่ฮอต 1
VCD ทองแปน พันบุปผา คู่ฮิตคู่ฮอต 2
VCD ทองแปน พันบุปผา คู่ฮิตคู่ฮอต 3 ใจสั่งมันส์
VCD ทองแปน พันบุปผา คู่ฮิตคู่ฮอต 4 ชุด ซ่าศ์ซอดแจ้ง
VCD ทองแปน พันบุปผา จีบจุ๊กจิ๊กหยิกแกมหยอก
VCD ทองแปน พันบุปผา เจ้าแม่กลอนมันส์
VCD ทองแปน พันบุปผา เจ้าแม่กลอนมันส์
VCD ทองแปน พันบุปผา แจกข้าวหาผี
VCD ทองแปน พันบุปผา ซุปเปอร์ทองแปน ร้อง-ลำ-ทำเพลง
VCD ทองแปน พันบุปผา ดาวไก่น้อย
VCD ทองแปน พันบุปผา ตายายเลี้ยงหลาน
VCD ทองแปน พันบุปผา ตำนานรักข้ามภพ พระรถเมรี
VCD ทองแปน พันบุปผา ตำนานรักผาแดงนางไอ่
VCD ทองแปน พันบุปผา ท้าวก่ำกาดำ
VCD ทองแปน พันบุปผา นางหมาขาว
VCD ทองแปน พันบุปผา บ่าวเกี้ยวสาว
VCD ทองแปน พันบุปผา ประวัติเวียงจันทร์
VCD ทองแปน พันบุปผา ปลาบู่ทอง
VCD ทองแปน พันบุปผา ผัวเมียพอพอกัน
VCD ทองแปน พันบุปผา ผัวหลายคน
VCD ทองแปน พันบุปผา พระพุทธประวัติ
VCD ทองแปน พันบุปผา พระโมคัลลนะพระสารีบุตร
VCD ทองแปน พันบุปผา พระรถ-เมรี
VCD ทองแปน พันบุปผา พระสุธน มโนราห์
VCD ทองแปน พันบุปผา มโนราห์เล่นน้ำ
VCD ทองแปน พันบุปผา มหาเวสสันดรชาดก
VCD ทองแปน พันบุปผา แม่ทองแปนสอนลูก
VCD ทองแปน พันบุปผา ย่ากินปลิง
VCD ทองแปน พันบุปผา รักข้ามรุ่นลุ้นเมียแก่ ภาค 1
VCD ทองแปน พันบุปผา รักข้ามรุ่นลุ้นเมียแก่ ภาค 2
VCD ทองแปน พันบุปผา ลำชิงชู้ ชุด 1
VCD ทองแปน พันบุปผา ลำชิงชู้ ชุด 2
VCD ทองแปน พันบุปผา ลำชิงชู้ ชุด 3
VCD ทองแปน พันบุปผา ลำชิงชู้ ชุด 4
VCD ทองแปน พันบุปผา ลำซิ่ง..ชิงผัว 1
VCD ทองแปน พันบุปผา ลำซิ่ง..ชิงผัว 2
VCD ทองแปน พันบุปผา ลำซิ่ง..ชิงผัว 3
VCD ทองแปน พันบุปผา ลำซิ่ง..ชิงผัว 4
VCD ทองแปน พันบุปผา ลำสีพันดอนสอนน้อง
VCD ทองแปน พันบุปผา ลูกทรพี
VCD ทองแปน พันบุปผา วันดวลกลอนเด็ด
VCD ทองแปน พันบุปผา วันศีลใหญ่
VCD ทองแปน พันบุปผา ศึก 2 นางพญา
VCD ทองแปน พันบุปผา ศึกดวลคำหมาก
VCD ทองแปน พันบุปผา ศึกดวลคำหมาก ยก 2
VCD ทองแปน พันบุปผา หญิงสะเด็ด ชายสะเด่า
VCD ทองแปน พันบุปผา หนุ่มห้าวสาวซ่าส์
VCD ทองแปน พันบุปผา องคุลีมาล


VCD ลำเต้ย ป. ฉลาดน้อย - อังคนางค์ คุณไชย ผู้ชายมีกิ๊ก ผู้หญิงมีกั๊ก
VCD ลำเรื่อง ป. ฉลาดน้อย - อังคนางค์ คุณไชย แม่หมานมยาน
VCD ลำเรื่อง ป. ฉลาดน้อย - อังคนางค์ คุณไชย วิญญาณพ่อ วิญญาณแม่ ชุด 1
VCD ลำเรื่อง ป. ฉลาดน้อย - อังคนางค์ คุณไชย วิญญาณพ่อ วิญญาณแม่ ชุด 2
VCD ลำเรื่อง ป. ฉลาดน้อย - อังคนางค์ คุณไชย กำพร้าผีน้อย ชุด 1
VCD ลำเรื่อง ป. ฉลาดน้อย - อังคนางค์ คุณไชย กำพร้าผีน้อย ชุด 2

VCD เฒ่าหัวงู ชุด 1
VCD เฒ่าหัวงู ชุด 2
VCD ขุนช้าง ขุนแผน ชุด 1
VCD ขุนช้าง ขุนแผน ชุด 3
VCD ขุนช้าง ขุนแผน ชุด 3


VCD AAA รัตนา วิญญาณลูก
VCD AAA รินดา ประกอบบุญ ชุด สาวภูไทครวญแฟน
VCD AAA รินดา - สายยล มหาทานบารมี มัทรี-พระเวส ลำโดย สายยล จิตรธรรม/รินดา ประกอบบุญ
VCD AAA รินดา - สายยล ตำนานรักโลกตะลึง ชูชก-อมิตดา ลำโดย สายยล จิตรธรรม/รินดา ประกอบบุญ
vcd aaa วิญญาณพ่อ วิญญาณแม่ ชุด 1, 2 อย่างละ 10
vcd aaa ข้าวเม็ดใหญ่ = 5
vcd aaa แจกข้าวหาผี = 5 
vcd aaa ทองแปน ทรพีฆ่าพ่อ = 3
vcd aaa ทองแปน ปู่สอนหลาน = 3
vcd aaa ทองแปน ปฉลาดน้อย พ่อแม่คือธนาคารของลูก = 3
vcd aaa ทองแปน ปฉลาดน้อยหมู่บ้านศีล 5 = 3 
vcd aaa ปฉลาดน้อย มงคลชีวิต 38 ประการ = 3

vcd aaa อรสา สายยล เจ้าชายสิทธัตถะ = 3
vcd aaa จีรภา สายยล ฮักผู้อยู่ไกลผิดหวังผู้อยู่ใกล้  = 3
vcd aaa แสงทอง สังวาลย์ บักลาอิ่มบั้งข้าวหลาม = 3
vcd aaa รัตนา คูณชัย นางนกกระยางขาว 1  = 3
vcd aaa รัตนา คูณชัย นางนกกระยางขาว 2 = 3
vcd aaa ทองแปน สายยล ด้วยแรงแห่งรัก แม่นาคพระโขนง 1  = 3
vcd aaa ทองแปน สายยล ด้วยแรงแห่งรัก แม่นาคพระโขนง 2 = 3

vcd aaa จีรภา สายยล พระคุณพ่อแม่ = 3
vcd aaa ดาวเรือง อรุโณทัย หมอลำอาเซี่ยน AEC  = 3
vcd aaa ทองแปน ทองแปน ตายายเลี้ยงหลาน = 3
vcd aaa ทองแปน นางหมาขาว = 3
vcd aaa ทองแปน ย่ากินปลิง  = 3
vcd aaa ทองแปน ฮีต 12  = 3
vcd aaa รินดา บุญคุณพ่อแม่  = 3
vcd aaa บานเย็น มหาแดงคนลืมตัว = 5
vcd aaa ปฉลาดน้อย อังคนางค์ บานเย็น แม่หมานมยาน  = 3
vcd aaa ปฉลาดน้อย อังคนางค์ บานเย็น เฮือนบุญเฮือนบาป = 3
vcd aaa ปฉลาดน้อย อังคนางค์ บานเย็น ลูกพระลูกกตัญญู 1 = 3
vcd aaa ปฉลาดน้อย อังคนางค์ บานเย็น ลูกพระลูกกตัญญู 2 = 3

vcd aaa คมถวิล ลูกเขย ธกส = 5 
vcd aaa ปฉลาดน้อย บานเย็น หน้าที่ลูกเลี้ยงพ่อแม่ ก่อนเพิ่นตาย 1 = 3
vcd aaa ปฉลาดน้อย บานเย็น หน้าที่ลูกเลี้ยงพ่อแม่ ก่อนเพิ่นตาย 2 = 3
vcd aaa ปฉลาดน้อย บานเย็น พ่อแม่ตายแล้ว บ่ได้กินห่อข้าวน้อย  = 3
vcd aaa ปฉลาดน้อย พระพุทธบาทโพนสัน = 3
vcd aaa ปฉลาดน้อย แจกข้าวหาเสือโหง่น = 3

vcd aaa ปฉลาดน้อย ผีบายหัว = 3
vcd aaa ปฉลาดน้อย พระเวสสันดร  = 5

vcd aaa ปฉลาดน้อย บานเย็น นางสงกรานต์  = 3
vcd aaa ปฉลาดน้อย บานเย็น พระยาคง พระยาพาน = 3
vcd aaa ปฉลาดน้อย นางแตงอ่อน = 3
vcd aaa ปฉลาดน้อย จำปาสี่ต้น  = 3
vcd aaa ปฉลาดน้อย นางสิบสอง 1  = 3
vcd aaa ปฉลาดน้อย นางสิบสอง 2 = 3
 
vcd aaa รัตนา พระพุทธประวัติ = 3

DVD 007 Collection skyfall , die another day , casino royale , world is not enough , tomorrow never dies

dvd 007 skyfall - thai พลิกรหัสพิฆาตพยัคฆ์ร้าย
dvd 007 skyfall - thai/eng พลิกรหัสพิฆาตพยัคฆ์ร้าย

dvd 007 die another day - thai พยัคฆร้ายท้ามรณะ /cat
dvd 007 die another day - thai/eng พยัคฆร้ายท้ามรณะ /cat


dvd 007 Casino Royale - thai พยัคฆ์ร้ายเดิมพันระห่ำโลก /cat
dvd 007 Casino Royale - thai/eng พยัคฆ์ร้ายเดิมพันระห่ำโลก /cat

dvd 007 World Is Not Enough thai  พยัคฆ์ร้ายดับแผนครองโลก /cat
dvd 007 World Is Not Enough thai/eng พยัคฆ์ร้ายดับแผนครองโลก /cat


dvd 007 Tomorrow Never Dies thai พยัคฆ์ร้ายไม่มีวันตาย /cat
dvd 007 Tomorrow Never Dies thai/eng พยัคฆ์ร้ายไม่มีวันตาย /cat


dvd 007 Quantum Of Solace thai พยัคฆ์ร้ายทวงแค้นระห่ำโลก /cat
dvd 007 Quantum Of Solace thai/eng พยัคฆ์ร้ายทวงแค้นระห่ำโลก /cat


dvd 007 Goldeneye thai รหัสลับทลายโลก /cat
dvd 007 Goldeneye thai/eng รหัสลับทลายโลก /cat

มาริโอ้ เมาเร่อ Mario Maurer Profile


สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก
มาริโอ้ เมาเร่อ (เยอรมัน: Mario Maurer) (ชื่อเล่น: โอ้) เกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2531 เป็นนักแสดงชาวไทย เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ 16 ปี โดยได้รับการติดต่อจากโมเดลลิ่งในสยามสแควร์ โดยเริ่มจากงานถ่ายแบบ ถ่ายโฆษณา เช่น โฆษณาเอ็กซิท โรลออน ขนมแจ็ค เดอะพิซซ่าคอมปานี และยังได้ถ่ายแบบอยู่เรื่อยมา อย่าง เธอกับฉัน และหนังสือวัยรุ่นอีกหลายเล่มและถ่ายมิวสิกวิดีโอ อีกหลายตัวเช่น กุญแจที่หายไป ของ ปาล์มมี่, ปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจ ของ มิล่า เป็นต้น

จนในปี 2550 มีผลงานสร้างชื่อจากภาพยนตร์ไทยเรื่อง รักแห่งสยาม ซึ่งจากบทบาท "โต้ง" ใน รักแห่งสยาม นี้ มาริโอ้ได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม จากนิตยสารสตาร์พิกส์ รับรางวัลจากเทศกาลหนังซีเนมะนิลา ที่จัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ สาขานักแสดงชายยอดเยี่ยม ประเภทภาพยนตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงจาก รางวัลเอเชียนฟิล์ม สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม อีกทั้งยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่ 16 ประจำปี 2550 ในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม และรางวัลสตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดส ครั้งที่ 6 ในสาขาผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม

จันดารา ปฐมบท
มาริโอ้ได้ร่วมงานกิจกรรมการกุศลอยู่หลายครั้ง รวมถึงยังเป็นพรีเซนเตอร์ ในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี พ.ศ. 2551 ซึ่งจัดโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และเป็นพรีเซนเตอร์ต่อต้านยาเสพติดให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ปี 2556 มาริโอ้มีผลงานแสดงภาพยนตร์เรื่อง พี่มากพระโขนง ซึ่งรับบทเป็น "พี่มาก" แสดงคู่กับดาวิกา โฮร์เน่ ภาพยนตร์เรื่องนี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จทั้งรายได้กลายเป็นภาพยนตร์ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลของประเทศไทย

หนัง

 • พ.ศ. 2550 รักแห่งสยาม โต้ง ภาพยนตร์เรื่องแรกของมาริโอ้
 • พ.ศ. 2551 เฟรนด์ชิพ เธอกับฉัน สิงหา
 • พ.ศ. 2551 ฝัน-หวาน-อาย-จูบ หมี ตอน "จูบ"
 • พ.ศ. 2552 บุปผาราตรี 3.1
 • พ.ศ. 2552 บุปผาราตรี 3.2 หรั่ง
 • พ.ศ. 2553 สาระแนสิบล้อ เอก
 • พ.ศ. 2553 สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า...รัก โชน
 • พ.ศ. 2553 ชั่วฟ้าดินสลาย องครักษ์ นักแสดงรับเชิญ
 • พ.ศ. 2553 ชิงหมาเถิด (The Dog) อาร์ท
 • พ.ศ. 2553 สาระแนเห็นผี โด้
 • พ.ศ. 2554 อุโมงค์ผาเมือง อานนทภิกขุ
 • พ.ศ. 2554 บางกอกกังฟู นา
 • พ.ศ. 2555 เพื่อนกันจนวันตาย กัน
 • พ.ศ. 2555 Love on That Day นักมวยหนุ่มที่มาพบรัก ภาพยนตร์จีน
 • พ.ศ. 2555 จัน ดารา ปฐมบท จัน วิสนันท์ (จัน ดารา)
 • พ.ศ. 2555 รักสุดทีน เอกชัย (ถึงใจ)
 • พ.ศ. 2555 Suddenly It's Magic Marcus Hanson ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์
 • พ.ศ. 2556 จัน ดารา ปัจฉิมบท จัน วิสนันท์ (จัน ดารา)
 • พ.ศ. 2556 มหัศจรรย์รักกับสิ่งเล็กๆ มาร์คัส แฮนสัน ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ เข้าฉายในไทย
 • พ.ศ. 2556 พี่มากพระโขนง พี่มาก (พี่มาร์ค)

ละคร
 • 2551 หมู่ 7 เด็ดสะระตี่ บัน ช่อง 7 สี พระเอกเรื่องแรก
 • 2551 กลิ้งไว้ก่อน พ่อสอนไว้ ก้านยม (ก้าน) ช่อง 7 สี พระเอก
 • 2553 ใต้ฟ้าตะวันเดียว คิม มินโฮ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท พระเอก
 • 2554 เพลิงทระนง เพลิงฤทธิ์ ช่อง 3 พระเอก
 • 2555 รักเกิดในตลาดสด ปารเมศ (ต๋อง) ช่อง 3 พระเอก
 • 2556 มาดามดัน เน็กซ์ ช่อง 3 พระเอก
 • 2557 รอยรักหักเหลี่ยมตะวัน ทาเคชิ โอนิซึกะ ช่อง 3 พระเอก
 • 2557 รอยฝันตะวันเดือด ช่อง 3 พระเอก
 • 2558 สองหัวใจนี้เพื่อเธอ ธรรณธร ช่อง 3 รอเปิดกล้อง
Marvel's "Avengers: Age of Ultron" - Teaser Trailer (OFFICIAL)

Get your first look at Ultron trying to tear apart Captain America, Iron Man, Thor and the rest of the world in the first official teaser trailer for Marvel's "Avengers: Age of Ultron," in theaters May 1, 2015!